December’s Meteor Shower Guide/ Peaks

December 14: Geminids Meteor Shower

December 22: Ursids Meteor Shower

December 7: Puppid-Velids Meteor Shower

December 9: December Monocerotids Meteor Shower

December 9: Sigma Hydrids Meteor Shower

December 16: Comae Berenicids Meteor Shower

December 19: December Leonis Minorids Meteor Shower

December 19: December Leonis Minorids Meteor Shower

December 6: Phi Cassiopeiids Meteor Shower

art: @luxoryworldtraveler